منو
صفحه اصلی


مطالب

شرکتهای برق منطقه ای. آب منطقه ای کشور

الف: لیست شرکتهای برق منطقه ای کشور

سايت شركتهاي برق منطقه اي
برق منطقه اي آذربايجان http://www.irarec.com
برق منطقه اي اصفهان http://www.erec.co.ir
برق منطقه اي باختر http://www.brec.ir
برق منطقه اي تهران http://www.trec.co.ir
برق منطقه اي خراسان http://www.krec.ir
برق منطقه اي خوزستان http://www.kzrec.co.ir
برق منطقه اي زنجان http://www.zrec.co.ir
برق منطقه اي سمنان http://www.semrec.co.ir
برق منطقه اي سيستان و بلوچستان http://www.sbrec.co.ir
برق منطقه اي غرب http://www.ghrec.co.ir
برق منطقه اي فارس http://www.frec.co.ir
برق منطقه اي كرمان http://www.krec.co.ir
برق منطقه اي گيلان http://www.gilrec.co.ir
برق منطقه اي مازندران http://www.mazrec.co.ir
برق منطقه اي هرمزگان http://hrec.co.ir
برق منطقه اي يزد http://www.yrec.co.ir/farsi

 

ب: لیست شرکتهای آب منطقه ای کشور

ردیف نام شرکت/واحد آدرس سایت
1 آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی http://www.azarwater.ir
2 آب منطقه‌ای اردبیل http://www.arrw.ir
3 آب منطقه‌ای آذربایجان غربی http://www.agrw.ir
4 آب منطقه‌ای اصفهان http://www.esrw.ir
5 آب منطقه‌ای ایلام http://www.ilrw.ir
6 آب منطقه‌ای بوشهر http://www.bsrw.ir
7 آب منطقه‌ای تهران http://www.tw.org.ir
8 توسعه منابع آب و نیروی ایران http://www.iwpco.com
9 توسعه منابع آب و خاک سیستان http://www.sswrd.ir
10 آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری http://www.cbrw.ir
11 آب منطقه‌ای خراسان جنوبی http://www.skhrw.ir
12 آب منطقه‌ای خراسان شمالی http://www.nkhrw.ir
13 آب منطقه‌ای خراسان رضوی http://www.khrw.ir
14 آب و برق خوزستان http://www.kwpa.ir
15 شرکت آب منطقه ای زنجان http://www.znrw.ir
16 آب منطقه ای سمنان http://www.smrw.ir
17 آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان http://www.sbrw.ir
18 آب منطقه‌ای کردستان http://www.kdrw.ir
19 آب منطقه‌ای کرمانشاه http://www.kshrw.ir
20 آب منطقه‌ای فارس http://www.frrw.ir
21 آب منطقه‌ای قزوین http://www.qzrw.ir
22 آب منطقه‌ای قم http://www.qmrw.ir
23 آب منطقه‌ای گلستان http://www.gsrw.ir
24 آب منطقه‌ای کرمان http://www.krrw.ir
25 آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد http://www.kbrw.ir
26 آب منطقه‌ای گیلان http://www.glrw.ir
27 آب منطقه‌ای لرستان http://www.lsrw.ir
28 آب منطقه‌ای مازندران http://www.mzrw.ir
29 آب منطقه‌ای مرکزی http://www.mrrw.ir
30 آب منطقه‌ای هرمزگان http://www.hrrw.ir
31 آب منطقه‌ای همدان http://www.hmrw.ir
32 آب منطقه‌ای یزد http://www.yzrw.ir