منو
صفحه اصلی


مطالب

سایتهای ستادی وزارت نیرو

حوزه ستادي وزارت نيرو

رديف

عنوان سايت

آدرس سايت

1 پرتال وزارت نیرو http://www.moe.gov.ir
2 سايت خبري http://news.moe.gov.ir
3 دفتر روابط عمومی http://pr.moe.gov.ir
4 دفتر بازرسي و مديريت عملكرد http://bazrasi-arzyabi.moe.gov.ir
5 --سامانه ارزيابي شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي عملكرد http://amalkard.moe.gov.ir
6 اداره كل حراست http://herasat.moe.gov.ir
7 دفتر هماهنگي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري http://takhalofat.moe.gov.ir
8 دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فني و مهندسي http://bes.moe.gov.ir
9 دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل http://cmid.moe.gov.ir
10 ستاد بازسازی عتبات عالیات وزارت نیرو http://atabat.moe.gov.ir
  معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي  
11 دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي http://ipo.moe.gov.ir
12 --بانك اطلاعات مصوبات سفرهاي استاني هيات دولت http://mosavabaat.moe.gov.ir
13 دفتر بررسي‌هاي اقتصادي و امور مجامع http://bea.moe.gov.ir
14 --اموال و دارايي‌هاي مازاد شركت‌هاي تابعه http://amvalmazad.moe.gov.ir
15 --بانك اطلاعات جامع توسعه صادرات صنعت آب و برق http://pwed.moe.gov.ir
16 --تابلو اطلاعات شركت‌ها http://modir.moe.org.ir/info
17 دفتر تنظيم مقررات بازار آب و برق و خصوصي سازي http://rcewm.moe.gov.ir
  معاونت امور تحقيقات و منابع انساني  
18 دفتر توسعه منابع انساني http://hrd.moe.gov.ir
19 دفتر توسعه مديريت و تحول اداري http://tahavol.moe.gov.ir
20 --بانك اطلاعات مديران http://modir.moe.gov.ir
21 دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري http://trt.moe.gov.ir
22 --دبيرخانه شوراي استاندارد http://standard.moe.gov.ir
23 دفتر فناوري اطلاعات http://ict.moe.gov.ir
24 --مركز اطلاعات علمي، اسناد و كتابخانه http://lib.moe.gov.ir
25 -- سرور جستجوي كتابخانه http://serverlib.moe.gov.ir
26 --فناوري اطلاعات مكاني http://git.moe.gov.ir
27 --شبكه آمار و اطلاعات http://isn.moe.gov.ir
28 -- بانك اطلاعات مديران http://modir.moe.gov.ir
29 -- ايميل سازماني http://email.moe.gov.ir
  معاونت آب و آبفا  
30 -- كارگروه سيل و طغيان رودخانه http://iranfloods.moe.gov.ir
31 دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا http://waterplan.moe.gov.ir
32 دفتر مهندسي و معيارهاي فني آب و آبفا http://seso.moe.gov.ir
33 دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفا http://opb.moe.gov.ir
34 معاونت برق و انرژي http://www.iranenergy.org.ir
35 دفتر برنامه ريزي كلان برق و انرژي http://pep.moe.gov.ir
36 -- كميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران http://www.necom.ir
37 دفتر استانداردهاي فني، مهندسي، اجتماعي و زيست محيطي برق و انرژي http://powerstandards.moe.gov.ir
38 شوراي پايايي شبكه برق كشور http://iranerc.moe.gov.ir
39 دفتر خصوصي سازي صنعت برق http://psp.moe.gov.ir
40 -- سايت تخصصي محاسبه هزينه ترانزيت برق http://transit.moe.gov.ir
41 -- هيات تنظيم بازار برق http://regulatory.moe.gov.ir
42 دفتر بهبود بهره‌وري و اقتصاد برق و انرژي http://eeo.moe.gov.ir
43 --تعرفه و قوانين و مقررات فروش برق http://tariff.moe.gov.ir
  معاونت پشتيباني، حقوقي و امور مجلس  
44 دفتر امور مجلس http://majlis.moe.gov.ir
45 دفتر امور حقوقي http://law.moe.gov.ir
46 اداره كل امور اداري و پشتيباني http://edari.moe.gov.ir
47 -- معاملات http://tender.moe.gov.ir
48 -- دبيرخانه شوراي مركزي ورزش http://sport.moe.gov.ir
     
49 امور ايثارگران http://isargaran.moe.gov.ir
50 امور زنان و خانواده http://women.moe.gov.ir
51 گروه مشاوران جوان http://javanan.moe.gov.ir
52 امور فرهنگي http://mobin.moe.gov.ir
53 حوزه مقاومت بسيج شهيد عباسپور (ستاد وزارت نيرو) http://basijsetad.moe.gov.ir
54 مركز مقاومت بسيج وزارت نيرو http://basij.moe.gov.ir
55 كانون بازنشستگان وزارت نيرو و صنعت آب و برق http://kb.moe.gov.ir

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 19 شهریور 1393 10:29