منو

انتصاب رئیس اداره مالی پشتیبانی از سوی مدیرعامل

 

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد، نازی حسن‌زاده به ریاست اداره مالی پشتیبانی این شرکت منصوب شد.

همچنین با توجه به این انتصاب جدید، وی با حفظ پست سازمانی به‌عنوان عامل ذی‌حساب در معاونت بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای یزد نیز از سوی مدیرعامل منصوب شد.

شایان‌ذکر است، نازی حسن‌زاده پیش‌ازاین به‌عنوان کارشناس مسئول مالی مستقر در معاونت بهره‌برداری مشغول به خدمت بوده است.

آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 28 اسفند 1395 12:43

سایر خبرهای مرتبط