منو

انتصاب اعضای جدید کمیسیون مناقصه‌های شرکت برق منطقه‌ای یزد

 

طی احکام جداگانه‌ای از سوی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد اعضای جدید کمیسیون مناقصه‌های مرتبط با نیروگاه، معاونت طرح و توسعه، بهره‌برداری، عمومی- اداری و ICT و کمیسیون مزایده این شرکت منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، محمدحسن صباغزادگان با ابلاغ این احکام، مهدی رضایی را به‌عنوان عضو و دبیر کمیسیون مناقصه‌های معاونت طرح و توسعه و بهره‌برداری و محمدمهدی جاودانی، علیرضا رفیعی، احمد خضرآبادی و علی‌اکبر صائبی را به‌عنوان عضو کمیسیون مناقصه‌های معاونت طرح و توسعه و محمدحسین میرحسینی، احمد خضرآبادی و احمد کردستانی را به‌عنوان عضو کمیسیون مناقصه‌های معاونت بهره‌برداری منصوب کرد.

همچنین محمدجواد سلیمیان به‌عنوان دبیر کمیسیون مناقصه‌های مرتبط با نیروگاه و محمدحسین میرحسینی، محمدمهدی جاودانی، احمد خضرآبادی و علی‌اصغر مدرس به‌عنوان اعضای این کمیسیون منصوب شدند.

حکم اعضای کمیسیون مناقصه‌های عمومی، اداری و ICT نیز توسط صباغزادگان با دبیری و عضویت مهدی رضایی و عضویت محمدمهدی جاودانی، سیدرضا حسینی و احمد خضرآبادی به‌طور جداگانه صادر شد.

کمیسیون مزایده شرکت برق منطقه‌ای یزد نیز با انتصاب مهدی رضایی به‌عنوان دبیر و عضویت محمدحسن صباغزادگان، سیدابوالحسن حیدریه‌زاده، احمد خضرآبادی و سیدرضا حسینی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 01 اسفند 1395 13:47

سایر خبرهای مرتبط