منو

انتصاب اعضای کمیته‌ی مدیریت انرژی شرکت برق منطقه‌ای یزد

 

طی احکامی از سوی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد اعضای کمیته‌ی مدیریت انرژی این شرکت منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، محمدحسن صباغ زادگان طی احکامی جداگانه سیدرضا حسینی را به‌عنوان مسئول و عباس فتحی را به‌عنوان عضو و دبیر كميته‌ی مدیریت انرژی و آقایان سیدعلی اکبر امامی،‌ مجید دهقان، علی اعراب شیبانی و علی فلاحتی را به‌عنوان اعضای كميته‌ی مدیریت انرژی این شرکت منصوب کرد.

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 28 دی 1395 14:49

سایر خبرهای مرتبط