منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

انتصاب مسئول و اعضای جدید کارگروه مبارزه با پولشویی

محمدحسن صباغزادگان مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد، طی احکامی جداگانه سیدرضا حسینی را به‌عنوان مسئول و سیدعلی اکبر امامی را به‌عنوان دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی این شرکت منصوب کرد.

همچنین احمد خضرآبادی، مهدی رضایی، حمید زارع و احمد امجدپور به‌عنوان اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی از سوی مدیرعامل منصوب شدند.

شایان‌ذکر است،‌ کارگروه مبارزه با پولشویی زیرمجموعه کمیته سلامت اداری است.

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 27 دی 1395 09:16

سایر خبرهای مرتبط