منو

تغییرنام پست برق قدیم ابرکوه و تغییر نام پست ابرکوه جدید

محمدحسین میرحسینی معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای یزد تصریح کرد: با توجه به این که پست برق قدیم ابرکوه در قالب پروژه بهینه سازی این معاونت در حال راه اندازی است و با توجه به تشابه اسمی با پست برق جدید ابرکوه، نام «پست 66 به 20 کیلوولت باستان» برای پست قدیم ابرکوه در نظر گرفته شد.

وی همچنین افزود:  پست در حال بهره برداری ابرکوه نیز به نام پست ابرکوه جدید شناخته می شد؛ به پست 66 به 20 کیلوولت ابرکوه تغییرنام یافت.

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 14 دی 1395 09:40

سایر خبرهای مرتبط