منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

پست 63 به 20 کیلوولت چرخاب برق‌دار شد

 

پروژه پست 63 به 20 کیلوولت چرخاب با ظرفیت 80 مگاولت آمپر برق‌دار شد.

محمد صالح دشتی مجری این پروژه در گفتگو با دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد اظهار داشت: این پست با دو فیدر ورودی 63 کیلوولت، دو دستگاه ترانس 63 به 20 کیلوولت با ظرفیت 80 مگاولت آمپر و 12 فیدر خروجی 20 کیلوولت برق‌دار و به شبکه سراسری متصل شد.

شایان‌ذکر است، این پست برق در حاشیه جاده کنار‌گذر یزد و در منطقه چرخاب قرار دارد که باهدف تامین برق موردنیاز منطقه و با اعتبار 67 میلیارد ریال احداث‌شده است.

 

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 21 آذر 1395 15:18

سایر خبرهای مرتبط