منو

مهارت آموزي سطوح مختلف کارکنان شركت برق منطقه اي يزد در دوره ایمنی و بهداشت شغلي

به گزارش دفتر روابط عمومی شركت برق منطقه‌اي يزد، دوره آموزش ایمنی و بهداشت شغلي با حضور سطوح مختلف مديران، كارشناسان و اپراتور‌هاي پست‌هاي برق معاونت بهره برداري برگزار شد.

علیرضا حاجی حسینی کارشناس مسئول مدیریت بحران و HSEدر اين رابطه گفت: ازآنجا که افزایش دانش و مهارت منابع انسانی به عنوان اصلی‌ترین دارایی شركت، از طریق آموزش و ارتقاء سطوح یادگیری، منجر به توانمندسازی کارکنان و ارتقای بهره‌وری می شود؛ اين دوره آموزشي با همكاري سازمان فني و حرفه‌اي استان در 3 جلسه برای کارکنان برگزار شد.

علیرضا حاجی حسینی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاري اين دوره آموزشي: افزايش آگاهي، شناخت وآمادگي همكاران نسبت به ملزومات حوزه کار، ارتقاء سطح مهارت‌هاي عمومي و شغلي در رابطه با كاهش حوادث، شناخت بيماري هاي شغلي و بررسي عوامل مختلف فيزيكي، شيميايي، ارگونوميك و بيولوژيكي موثر در بروز حوادث و بيماري‌ها در محيط كار عنوان كرد.

شايان ذكر است 2 جلسه از اين دوره آموزشي نیز قبلا براي همكاران برگزارشده است.

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 03 آذر 1395 13:19

سایر خبرهای مرتبط