منو


بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 سرو اردکان برق‌دار شد

فروردين 07, 1396
پروژه توسعه بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 کیلوولت سرو اردکان به بهره‌برداری رسید.پنجشنبه 10 فروردين 1396
 
Mar 30 2017
 برابر با 


مهارت آموزي سطوح مختلف کارکنان شركت برق منطقه اي يزد در دوره ایمنی و بهداشت شغلي

به گزارش دفتر روابط عمومی شركت برق منطقه‌اي يزد، دوره آموزش ایمنی و بهداشت شغلي با حضور سطوح مختلف مديران، كارشناسان و اپراتور‌هاي پست‌هاي برق معاونت بهره برداري برگزار شد.

علیرضا حاجی حسینی کارشناس مسئول مدیریت بحران و HSEدر اين رابطه گفت: ازآنجا که افزایش دانش و مهارت منابع انسانی به عنوان اصلی‌ترین دارایی شركت، از طریق آموزش و ارتقاء سطوح یادگیری، منجر به توانمندسازی کارکنان و ارتقای بهره‌وری می شود؛ اين دوره آموزشي با همكاري سازمان فني و حرفه‌اي استان در 3 جلسه برای کارکنان برگزار شد.

علیرضا حاجی حسینی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاري اين دوره آموزشي: افزايش آگاهي، شناخت وآمادگي همكاران نسبت به ملزومات حوزه کار، ارتقاء سطح مهارت‌هاي عمومي و شغلي در رابطه با كاهش حوادث، شناخت بيماري هاي شغلي و بررسي عوامل مختلف فيزيكي، شيميايي، ارگونوميك و بيولوژيكي موثر در بروز حوادث و بيماري‌ها در محيط كار عنوان كرد.

شايان ذكر است 2 جلسه از اين دوره آموزشي نیز قبلا براي همكاران برگزارشده است.

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 03 آذر 1395 13:19

پیوندها

سایر خبرهای مرتبط