منو


بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 سرو اردکان برق‌دار شد

فروردين 07, 1396
پروژه توسعه بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 کیلوولت سرو اردکان به بهره‌برداری رسید.پنجشنبه 10 فروردين 1396
 
Mar 30 2017
 برابر با 


دبير كميته بهبود بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای یزد انتصاب یافت

محمدحسن صباغزادگان مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد، طی حکمی احمد کردستانی را به‌عنوان عضو و دبير جدید كميته بهبود بهره‌برداری این شرکت منصوب کرد.

شایان‌ذکر است، تا قبل از این مصطفی معصومی دبیر این کمیته بود که با این تغییر، کردستانی دبیر و مدیرعامل شرکت مسئول این کمیته شناخته می شوند.

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 28 مهر 1395 13:34

پیوندها

سایر خبرهای مرتبط