منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

دبیر جدید کمیته عالی پیگیری طرح‌های شرکت برق منطقه‌ای یزد منصوب شد

 

حمیدرضا دهقانی اشکذری با حکم مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد به‌عنوان دبیر جدید کمیته عالی پیگیری طرح‌های این شرکت منصوب شد.

محمدحسن صباغزادگان ضمن انتصاب دبیر جدید کمیته عالی پیگیری طرح‌ها از زحمات محمدصالح دشتی دبیر پیشین این کمیته تشکر کرد.

یادآور می‌شود، محمدحسن صباغزادگان رئیس این کمیته و محمدمهدی جاودانی، محمدحسین میرحسینی، سیدرضا حسینی، محمدحسین عبداللهی، سید ابوالحسن حیدریه زاده، حمید زارع، علیرضا رفیعی،‌ احمد خضرآبادی، حمیدرضا افتخاری، مهدی رضایی مصطفی معصومی، حمیدرضا سرداری،‌سیدمهدی جعفری و محمدمهدی واعظ دیگر اعضای کمیته عالی پیگیری طرح‌های شرکت برق منطقه‌ای یزد هستند.

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 09 شهریور 1395 10:23

سایر خبرهای مرتبط