منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

بهره‌برداری از پست و خط 63 کیلوولت شهرك صنعتي فولاد– پارس بوتيل

به گزارش دفتر روابط‌عمومي شركت برق منطقه‌اي يزد، بخش 63 کیلوولت پست شهرك فولاد و خط 63 کیلوولت ارتباطی آن بمنظور تغذیه شرکت پارس‌بوتيل به بهره‌برداری رسيد.

مهندس حميدرضا افتخاري مجري طرح پست در گفتگو با اين دفتر گفت: به منظور افزايش قابليت اطمينان در برق‌رساني به این مشترك صنعتي، يك دستگاه بي 63 كيلوولت واقع در پست 230 به 63 كيلوولت شهرك صنعتي فولاد يزد برق‌دار و براي تغذيه شرکت پارس بوتیل با سطح ولتاژ 63 كيلوولت اختصاص داده شد.

  حميدرضا افتخاري در ادامه در خصوص مراحل احداث پست 63 کیلوولت شهرك صنعتي فولاد افزود: احداث اين بخش از پست شهرك فولاد، شامل بخش‌هايی از قرارداد عمليات ساختماني، خريد تابلوهاي حفاظت و كنترل می‌باشد.

  وی با اشاره به پروژه پست و خط 63 کیلوولت شهرك صنعتي فولاد اظهار داشت: عملیات اجرایی این پروژه از سال 91 شروع شده است و اين پروژه با مشاركت بخش خصوصي و نظارت شركت برق منطقه‌اي يزد انجام شده است.

  در ادامه مهندس مجيد غفاريان مجري و ناظر خط 63 کیلوولت شهرك صنعتي فولاد – پارس‌بوتيل گفت: عمليات اجرايي خط63 کیلوولت اين پروژه شامل احداث 2/3 كيلومتر خط هوايي و 500 متر كابل زميني 63 کیلوولت مي‌باشد.

وي افزود: با وجود این خط، تغذيه شركت صنعتي پارس‌ بوتيل از بخش 63 کیلوولت پست شهرك صنعتي فولاد امکان پذیر شد و با انتقال بار اين شركت از پست سيار به پست دائم، مي‌توان از ظرفيت ترانس پست سيار براي تغذیه مشتركين شركت توزيع استفاده نمود.

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 06 مرداد 1395 12:30

سایر خبرهای مرتبط