منو

آمادگي تأسيسات صنعت برق استان در شرايط بحراني

اعضاي كميته هاي پدافند غير عامل وبحران صنعت برق استان با حضورمديران عامل شركت هاي برق منطقه اي يزد ، توزيع و توليد برق وتعدادي از معاونين ومديران بخشهاي ذيربط آخرين اقدامات انجام شده درخصوص پدافند غيرعامل ومقابله با بحران در شرايط ضروري درتأسيسات صنعت برق استان را بررسي وبه تبادل نظر پرداختند. در اين گردهمايي كه در محل شركت برق منطقه اي يزدبرگزار شد، كليه تمهيدات و اقدامات لازم به منظور رويارويي با شرايط بحراني واقدامات پدافند غير عامل بمنظور كاهش اسيب پذيري تاسيسات در اين شرايط مورد بررسي و تصميمات لازم اتخاذ شد. alt

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 12 شهریور 1393 11:29

سایر خبرهای مرتبط