منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

پیک برق مرداد 93

پیک برق مرداد 93 توسط دفتر روابط عمومی منتشر گردید برای دریافت به پیوست مراجعه فرمائید . 

پیوست ها:
دانلود این فایل (5p.pdf)پیک برق مرداد 93[ ]3525 kB210 دانلود ها2014-08-16 10:16

آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 25 مرداد 1393 10:19

سایر خبرهای مرتبط