منو


اولین گلگشت خانوادگي در بهار 96 برای خانواده شركت برق منطقه‌ای يزد برگزار شد

ارديبهشت 03, 1396
اولین اردوی فرهنگی- تفریحی- خانوادگي سال 96 در آخرین روزهای فروردین‌ماه برای کارکنان شركت برق منطقه‌ای يزد در شهرستان تفت برگزار شد.

سابا طرح مديريت انرژي ساختمان هاي اداري با رويكرد بسيجي به نمايش گذاشت

سابا در نمايشگاه جانبي سمينار گردهمايي بسيجيان صنعت برق كشور حضور فعال يافت.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4188/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 24 آذر 1394 17:31

پیوندها

سایر خبرهای مرتبط