منو


دیدار با پیشکسوتان شرکت برق منطقه ای یزد در آستانه نوروز باستانی

اسفند 28, 1395
در آستانه نوروز باستانی و روزهای پایانی سال 95 همانند چند سال اخیر، تعدادی از مسئولان شرکت برق منطقه‌ای یزد به همراه مدیرعامل کانون بازنشستگان صنعت برق استان، به دیدار تنی چند از…

سابا در نمايشگاه دومين كنفرانس انجمن علمي انرژي ايران:سيستم هاي تصفيۀ گاز خروجي و طرح جايگزيني مبرد R600a به جاي R134a در يخچال و فريزر رابه نمايش

سابا در نمايشگاه جانبي دومين كنفرانس انجمن علمي انرژي ايران حضور فعال يافت.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4190/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%DB%80-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF-R600a-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-R134a-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA-

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 25 آذر 1394 10:02

پیوندها

سایر خبرهای مرتبط