منو


بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 سرو اردکان برق‌دار شد

فروردين 07, 1396
پروژه توسعه بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 کیلوولت سرو اردکان به بهره‌برداری رسید.سه شنبه 8 فروردين 1396
 
Mar 28 2017
 برابر با 


سابا و پژوهشگاه نيرو:تفاهم نامۀ همكاري مشترك ارتقاء كارآيي مصرف انرژي الكتروموتورها را منعقد نمودند

سابا در زمينۀ ارتقاء كارآيي مصرف انرژي الكتروموتورها با پژوهشگاه نيرو تفاهم­ نامۀ همكاري مشترك منعقد نمود.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4182/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%80-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 17 آذر 1394 18:54

پیوندها

سایر خبرهای مرتبط