منو


انتصاب عضو شورای فرهنگی شرکت برق منطقه‌ای یزد

ارديبهشت 03, 1396
طی حکمی از طرف محمدحسن صباغزادگان مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد، حسن صالحی وزیری به‌عنوان عضو شورای فرهنگی این شرکت منصوب شد.

طرح جايگزيني مبرد R600 به­ جاي R134 aازسوي سابا در نمايشگاه انجمن علمي انرژي ايران به نمايش گذاشته مي شود

سابا در نمايشگاه جانبي دومين كنفرانس انجمن علمي انرژي ايران حضور خواهد يافت.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4185/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF-R600-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-R134-a%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 22 آذر 1394 13:12

پیوندها

سایر خبرهای مرتبط