منو


اولین گلگشت خانوادگي در بهار 96 برای خانواده شركت برق منطقه‌ای يزد برگزار شد

ارديبهشت 03, 1396
اولین اردوی فرهنگی- تفریحی- خانوادگي سال 96 در آخرین روزهای فروردین‌ماه برای کارکنان شركت برق منطقه‌ای يزد در شهرستان تفت برگزار شد.

استاندارد آموزشي مميز انرژي الكتريكي با همكاري سابا و سازمان فني و حرفه­اي تدوين شد

طرح پيشنهادي سابا تحت عنوان استاندارد آموزشي شغلي «مميزي انرژي الكتريكي» توسط دفتر طرح و برنامۀ درسي سازمان آموزش فني و حرفه­اي مورد تأييد قرار گرفت.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4179/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 15 آذر 1394 10:53

پیوندها

سایر خبرهای مرتبط