منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

لامپ گياهي تأمين روشنايي در نقاط دورافتاده از خاك گلدان

گروهي از دانشمندان دانشگاه پرو در مناطق دور افتاده روستايي به نام نوو ساپوزا ابزاري به نام لامپ ‌هاي گياهي را به آزمايش گذاشته ‌اند

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4180/%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 16 آذر 1394 12:46

سایر خبرهای مرتبط