منو

هفت ساختمان عمومي كشور ازسوي كارشناسان آژانس همكاري­ هاي بين­المللي ژاپن (جايكا) مورد بازديد قرار گرفت

كارشناسان آژانس همكاري­ هاي بين ­المللي ژاپن (جايكا) از هفت ساختمان دولتي و عمومي در شهر تهران بازديد نمودند.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4170/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 07 آذر 1394 12:17

سایر خبرهای مرتبط