منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

كتاب فراسامانۀ هوشمند اندازه­ گيري و مديريت انرژي از وزير نيرو لوح تقدير دريافت كرد

كتاب فراسامانۀ هوشمند اندازه­ گيري و مديريت انرژي در ارزيابي آثار مكتوب سي ­امين كنفرانس بين ­المللي برق و چهارمين جشنوارۀ انتخاب كتاب­ هاي برتر صنعت برق كشور مفتخر به دريافت لوح تقدير از وزير نيرو گرديد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4172/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%80-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 07 آذر 1394 18:35

سایر خبرهای مرتبط