منو

بررسي كاهش 40 درصدي مصرف انرژي ازطريق آگاه­سازي در بولتن بهسامان

دويست و سي ­و هشتمين شمارۀ بولتن بهسامان در آبان ­­ماه سال جاري توسط دفتر روابط­ عمومي سابا منتشر شد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4174/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-40-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 09 آذر 1394 09:53

سایر خبرهای مرتبط