منو


اولین گلگشت خانوادگي در بهار 96 برای خانواده شركت برق منطقه‌ای يزد برگزار شد

ارديبهشت 03, 1396
اولین اردوی فرهنگی- تفریحی- خانوادگي سال 96 در آخرین روزهای فروردین‌ماه برای کارکنان شركت برق منطقه‌ای يزد در شهرستان تفت برگزار شد.پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396
 
Apr 27 2017
 برابر با 


سابا طرحها و پروژه هاي مديريت انرژي رادر نمايشگاه جانبي سي امين كنفرانس بين المللي برق به نمايش مي گذارد

سابا در نمايشگاه جانبي سي امين كنفرانس بين المللي برق دست آوردهاي خود را به ديد بازديدكنندگان خواهد گذاشت.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4163/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 30 آبان 1394 10:59

پیوندها

سایر خبرهای مرتبط