منو


تجلیل شرکت برق منطقه‌ای یزد از صنایع همکار در پیک بار 95 / مصرف 30 درصد انرژی استان یزد توسط 26 مشترک بزرگ صنعتی

خرداد 02, 1396
همزمان با روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف در نشستی با حضور مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران شرکت برق منطقه‌ای یزد و نمایندگان صنایع بزرگ استان، از صنایع همکار در پیک‌بار…

سابا طرحها و پروژه هاي مديريت انرژي رادر نمايشگاه جانبي سي امين كنفرانس بين المللي برق به نمايش مي گذارد

سابا در نمايشگاه جانبي سي امين كنفرانس بين المللي برق دست آوردهاي خود را به ديد بازديدكنندگان خواهد گذاشت.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4163/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 30 آبان 1394 10:59

سایر خبرهای مرتبط