منو

سابا كارگاه آموزشي تجارب موفق ESCO در بخش ساختمان را برگزار مي­كند

سابا با همكاري آژانس همكاري­ هاي بين­ المللي ژاپن (جايكا) در سي­امين كنفرانس بين ­المللي برق كارگاه آموزشي تجارب موفق ESCO در بخش ساختمان را برگزار مي­ كند.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4166/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-ESCO-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 30 آبان 1394 20:02

سایر خبرهای مرتبط