منو


بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 سرو اردکان برق‌دار شد

فروردين 07, 1396
پروژه توسعه بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 کیلوولت سرو اردکان به بهره‌برداری رسید.پنجشنبه 10 فروردين 1396
 
Mar 30 2017
 برابر با 


هوشمند سازي شبكه برق نيمي از راه را پيمود

FG_AUTHORS:

Read more http://hooshmand.saba.org.ir/fa/news/4168/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 02 آذر 1394 12:50

پیوندها

سایر خبرهای مرتبط