منو


بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 سرو اردکان برق‌دار شد

فروردين 07, 1396
پروژه توسعه بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 کیلوولت سرو اردکان به بهره‌برداری رسید.سه شنبه 8 فروردين 1396
 
Mar 28 2017
 برابر با 


در سي ­امين نمايشگاه جانبي كنفرانس بين­المللي انرژي دست ­آوردهاي سابابه معرض ديد گذاشته شد

سابا نتايج پروژه­ هاي خود در زمينۀ مديريت مصرف انرژي را در سي ­امين نمايشگاه جانبي كنفرانس بين ­المللي انرژي در معرض ديد عموم بازديد كنندگان قرار داد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4169/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 03 آذر 1394 12:45

پیوندها

سایر خبرهای مرتبط