منو

در سي ­امين كنفرانس بين­المللي برق: معاونت مهندسي و پدافند غيرعامل سپاه با همكاري سابا از طرح برچسب انرژي ساختمان رونمايي مي كند

در سي­ ا مين كنفرانس بين­ المللي برق، معاونت مهندسي و پدافند غيرعامل سپاه با همكاري سابا از طرح برچسب انرژي ساختمان با نگاه جامع و كاربردي رونمايي مي ­كند

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4167/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 01 آذر 1394 13:07

سایر خبرهای مرتبط