منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

طرح جديد دولت؛ اسقاط يخچال ‌هاي فرسوده و تعويض قسطي با يخچال نو

رئيس گروه كارآيي انرژي مصارف غيرمولد سازمان بهره وري انرژي ايران از طرح جديد دولت براي اسقاط يخچال‌هاي فرسوده مردم و فروش اقساطي يخچال‌هاي نو خبر داد

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4162/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D9%82%D8%B3%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 26 آبان 1394 13:50

سایر خبرهای مرتبط