منو


بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 سرو اردکان برق‌دار شد

فروردين 07, 1396
پروژه توسعه بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 کیلوولت سرو اردکان به بهره‌برداری رسید.سه شنبه 8 فروردين 1396
 
Mar 28 2017
 برابر با 


كنتورهاي برق بالاخره از سال آينده هوشمند مي شود.

معاون سيستم هاي اندازه گيري هوشمند سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا) همچنين تحريم را به عنوان دليلي براي زمان بري جايگزيني و توزيع كنتورهاي هوشمند دانست و تاكيد كرد: با توجه به مسايل تحريم، ارائه كنتورهاي هوشمند زمان برد البته توليدكنندگان با ارتباطات بسيار كمي كه داشتند توانستند كارهايي انجام دهند و اميدواريم از ابتداي سال 1395 تحويل كنتور هوشمند به مشتركين جديد اجرايي شود.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4151/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 13 آبان 1394 10:08

پیوندها

سایر خبرهای مرتبط