منو


بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 سرو اردکان برق‌دار شد

فروردين 07, 1396
پروژه توسعه بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 کیلوولت سرو اردکان به بهره‌برداری رسید.سه شنبه 8 فروردين 1396
 
Mar 28 2017
 برابر با 


كارمندان سابا با اصول علم ارگونومي و نحوۀ پيش­ گيري از بيماري­ هاي شغلي آشنا شدند

سابا سمينار آموزشي ارگونومي در محيط كار را برگزار نمود.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4152/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%DB%80-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 13 آبان 1394 20:17

پیوندها

سایر خبرهای مرتبط