منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

همايش مديران تحقيقات شركت­ هاي زيرمجموعۀ صنعت برق كشور برگزار مي­شود

شش دست ­آورد از پروژه­ هاي تحقيقاتي و پژوهشي سابا در همايش مديران تحقيقات شركت ­هاي زيرمجموعۀ صنعت برق كشور ارائه خواهد شد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4153/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%DB%80-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 16 آبان 1394 12:01

سایر خبرهای مرتبط