منو


بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 سرو اردکان برق‌دار شد

فروردين 07, 1396
پروژه توسعه بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 کیلوولت سرو اردکان به بهره‌برداری رسید.دوشنبه 7 فروردين 1396
 
Mar 27 2017
 برابر با 


در پانزدهمين نمايشگاه صنعت برق سابا در غرفۀ خود به ارائۀ مشاوره هاي تخصصي مديريت مصرف برق پرداخت

سابا نتايج پروژه هاي تحقيقاتي خود در لوازم خانگي را در پانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق به معرض ديد بازديدكنندگان گذاشت.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4156/%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D9%81%DB%80-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%80-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 18 آبان 1394 15:55

پیوندها

سایر خبرهای مرتبط