منو

در نمايشگاه صنعت برق سابا نتايج اثر سختي آب بر ميزان مصرف برق ماشين هاي لباسشويي را در معرض ديد عموم قرار داد

سابا در پانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق نتايج پروژه سختي آب بر ميزان مصرف انرژي و پاك كنندگي ماشين لباسشويي را جهت بازديدكنندگان به معرض ديد گذاشت.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4157/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 19 آبان 1394 13:04

سایر خبرهای مرتبط