منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

در پانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق سابا درخصوص دستاوردهاي خودبه مناظره خواهد پرداخت.

سابا در پانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق 3 ميز مذاكره و گفت وشنود در زمينه دستاوردهاي خود تشكيل خواهد داد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4139/%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 03 آبان 1394 22:35

سایر خبرهای مرتبط