منو


برگزاری اردوی فرهنگی خواهران بسیجی پایگاه شهید سامعی شرکت برق منطقه‌ای یزد

ارديبهشت 09, 1396
واحد خواهران پایگاه مقاومت بسیج اداری شهید سامعی و امور بانوان شرکت برق منطقه‌ای یزد در جهت جلب مشارکت بانوان در فعالیت‌های فرهنگی، اقدام به برگزاری اردوی فرهنگی- تفریحی برای…

در پانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق سابا درخصوص دستاوردهاي خودبه مناظره خواهد پرداخت.

سابا در پانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق 3 ميز مذاكره و گفت وشنود در زمينه دستاوردهاي خود تشكيل خواهد داد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4139/%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 03 آبان 1394 22:35

پیوندها

سایر خبرهای مرتبط