منو


انتصاب عضو شورای فرهنگی شرکت برق منطقه‌ای یزد

ارديبهشت 03, 1396
طی حکمی از طرف محمدحسن صباغزادگان مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد، حسن صالحی وزیری به‌عنوان عضو شورای فرهنگی این شرکت منصوب شد.

معاون سيستم هاي اندازه گيري و شبكه هوشمند سازمان بهره وري انرژي ايران:

كنتورهاي هوشمند موجب 3 درصد كاهش تلفات شبكه برق مي شوند

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4134/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 26 مهر 1394 11:14

پیوندها

سایر خبرهای مرتبط