منو


تجلیل شرکت برق منطقه‌ای یزد از صنایع همکار در پیک بار 95 / مصرف 30 درصد انرژی استان یزد توسط 26 مشترک بزرگ صنعتی

خرداد 02, 1396
همزمان با روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف در نشستی با حضور مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران شرکت برق منطقه‌ای یزد و نمایندگان صنایع بزرگ استان، از صنایع همکار در پیک‌بار…

ازسوي انجمن مديريت سبز ايران: آيين نامه مديريت مصرف برق مورد ارزيابي قرارگرفت.

طرح تدوين آيين ­نا مۀ مديريت مصرف برق ازسوي انجمن مديريت سبز ايران مورد ارزيابي قرار گرفت.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4124/%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 19 مهر 1394 19:41

سایر خبرهای مرتبط