منو


بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 سرو اردکان برق‌دار شد

فروردين 07, 1396
پروژه توسعه بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 کیلوولت سرو اردکان به بهره‌برداری رسید.



پنجشنبه 10 فروردين 1396
 
Mar 30 2017
 برابر با 


ازسوي انجمن مديريت سبز ايران: آيين نامه مديريت مصرف برق مورد ارزيابي قرارگرفت.

طرح تدوين آيين ­نا مۀ مديريت مصرف برق ازسوي انجمن مديريت سبز ايران مورد ارزيابي قرار گرفت.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4124/%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 19 مهر 1394 19:41

پیوندها

سایر خبرهای مرتبط