منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

نمايندۀ سابا در سمينار استفاده از فن­آوري LED مطرح نمود:6000 مگاوات ساعت و 510 گيگاوات ساعت پتانسيل صرفه جويي درصورت اصلاح سيستم روشنايي درساختم

سابا سمينار استفاده از فن­ آوري LED جهت بهينه­ سازي سيستم روشنايي ساختمان ها و معابر را برگزار كرد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4117/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%80-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-LED-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF-6000-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%88-510-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 12 مهر 1394 19:17

سایر خبرهای مرتبط