منو


دیدار با پیشکسوتان شرکت برق منطقه ای یزد در آستانه نوروز باستانی

اسفند 28, 1395
در آستانه نوروز باستانی و روزهای پایانی سال 95 همانند چند سال اخیر، تعدادی از مسئولان شرکت برق منطقه‌ای یزد به همراه مدیرعامل کانون بازنشستگان صنعت برق استان، به دیدار تنی چند از…

نمايندۀ سابا در سمينار استفاده از فن­آوري LED مطرح نمود:6000 مگاوات ساعت و 510 گيگاوات ساعت پتانسيل صرفه جويي درصورت اصلاح سيستم روشنايي درساختم

سابا سمينار استفاده از فن­ آوري LED جهت بهينه­ سازي سيستم روشنايي ساختمان ها و معابر را برگزار كرد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4117/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%80-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-LED-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF-6000-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%88-510-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 12 مهر 1394 19:17

پیوندها

سایر خبرهای مرتبط