منو


اولین گلگشت خانوادگي در بهار 96 برای خانواده شركت برق منطقه‌ای يزد برگزار شد

ارديبهشت 03, 1396
اولین اردوی فرهنگی- تفریحی- خانوادگي سال 96 در آخرین روزهای فروردین‌ماه برای کارکنان شركت برق منطقه‌ای يزد در شهرستان تفت برگزار شد.

نمايندۀ سابا در سمينار استفاده از فن­آوري LED مطرح نمود:6000 مگاوات ساعت و 510 گيگاوات ساعت پتانسيل صرفه جويي درصورت اصلاح سيستم روشنايي درساختم

سابا سمينار استفاده از فن­ آوري LED جهت بهينه­ سازي سيستم روشنايي ساختمان ها و معابر را برگزار كرد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4117/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%80-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-LED-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF-6000-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%88-510-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 12 مهر 1394 19:17

پیوندها

سایر خبرهای مرتبط