منو

مصرف­ كنندگان و توليدكنندگان منابع روشنايي كشوربا فن­ آوري LED و نتايج جايگريني با ساير لامپ ­ها آشنا مي­شوند

سابا سمينار استفاده از فن­ آوري LED را در راستاي بهينه­ سازي سيستم روشنايي معابر و ساختمان­ ها برگزار مي­كند.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4111/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-LED-%D9%88-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 06 مهر 1394 13:11

سایر خبرهای مرتبط