منو

اما و اگرهاي افزايش قيمت برق

در حال حاضر 32 ميليون مشترك در كشور وجود دارد و ظرفيت نيروگاهي نصب شده در كشور به مرز 74 هزار مگاوات رسيده است.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4107/%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 31 شهریور 1394 13:40

سایر خبرهای مرتبط