منو


بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 سرو اردکان برق‌دار شد

فروردين 07, 1396
پروژه توسعه بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 کیلوولت سرو اردکان به بهره‌برداری رسید.پنجشنبه 10 فروردين 1396
 
Mar 30 2017
 برابر با 


دبير همايش مديريت مصرف انرژي در ايستگاه هاي آب و فاضلاب در گفت وگو با موج:

آب و فاضلاب، 2 درصد مصرف انرژي كشور را به خود اختصاص داده است

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4104/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC-

آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 28 شهریور 1394 16:50

پیوندها

سایر خبرهای مرتبط