منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

دبير همايش مديريت مصرف انرژي در ايستگاه هاي آب و فاضلاب در گفت وگو با موج:

آب و فاضلاب، 2 درصد مصرف انرژي كشور را به خود اختصاص داده است

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4104/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC-

آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 28 شهریور 1394 16:50

سایر خبرهای مرتبط