منو

ارتقاء بهره‌ وري در گرو افزايش قيمت برق

مدير عامل سازمان بهره‌ وري انرژي ايران گفت: افزايش قيمت برق به ‌طور قطع مي‌ تواند موجب ارتقاء بهره‌ وري شود چراكه بدون واقعي شدن قيمت انگيزه لازم براي مصرف ‌كننده و توليد‌ كننده براي تحقق اين امر به ‌وجود نمي ‌آيد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4095/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82

آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 21 شهریور 1394 12:01

سایر خبرهای مرتبط