منو

برگزاري دوره آموزشي تربيت مربي بهسامان مدارس در شهرستان گچساران

دفتر نمايندگي سابا دوره آموزشي تربيت مربي بهسامان مدارس را در شهرستان گچساران برگزار نمود.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4097/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86

آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 21 شهریور 1394 18:57

سایر خبرهای مرتبط