منو

چهاردهمين دوره اعطاي جايزه 100 هزار دلاري علوم و تكنولوژي بانك توسعه اسلامي در سال 2016

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4101/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-100-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2016

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 24 شهریور 1394 13:14

سایر خبرهای مرتبط