منو

بخش آب و فاضلاب پيشتاز ارتقاء بهره ­وري انرژي و استفاده از انرژي ­هاي تجديدپذير كشور

سابا سمينار مديريت انرژي و روش­هاي كاهش اوج بار در سامانه ­هاي استحصال و پمپاژ آب را برگزار كرد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4100/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 23 شهریور 1394 13:58

سایر خبرهای مرتبط