منو

سابا برگزار مي­كند: سمينار آموزشي ويژۀ سرويس ­كاران لوازم خانگي برقي- برودتي

سمينار آموزشي بازآموزي سرويس­ كاران لوازم خانگي برودتي ازسوي سابا با همكاري شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي و انجمن لوازم خانگي ايران در تبريز برگزار مي­شود.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4093/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%DB%80-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AA%DB%8C

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 18 شهریور 1394 11:10

سایر خبرهای مرتبط