منو


بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 سرو اردکان برق‌دار شد

فروردين 07, 1396
پروژه توسعه بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 کیلوولت سرو اردکان به بهره‌برداری رسید.سه شنبه 8 فروردين 1396
 
Mar 28 2017
 برابر با 


عمليات اجرايي مرحله نخست طرح اندازه گيري هوشمند انرژي آغاز شد

عمليات اجرايي مرحله نخست طرح فراسامانه هوشمند اندازه گيري و مديريت انرژي (فهام) روز شنبه با حضور قائم مقام وزير نيرو آغاز شد.

FG_AUTHORS:

Read more http://hooshmand.saba.org.ir/fa/news/4090/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 15 شهریور 1394 13:34

پیوندها

سایر خبرهای مرتبط