منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

عمليات اجرايي مرحله نخست طرح اندازه گيري هوشمند انرژي آغاز شد

عمليات اجرايي مرحله نخست طرح فراسامانه هوشمند اندازه گيري و مديريت انرژي (فهام) روز شنبه با حضور قائم مقام وزير نيرو آغاز شد.

FG_AUTHORS:

Read more http://hooshmand.saba.org.ir/fa/news/4090/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 15 شهریور 1394 13:34

سایر خبرهای مرتبط