منو


بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 سرو اردکان برق‌دار شد

فروردين 07, 1396
پروژه توسعه بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 کیلوولت سرو اردکان به بهره‌برداری رسید.پنجشنبه 10 فروردين 1396
 
Mar 30 2017
 برابر با 


با حضور قائم مقام وزير نيرو و مديران ارشد صنعت برق كشور مراسم عمليات اجرايي مرحلۀ اول طرح فهام برگزار شد

مراسم عمليات اجرايي مرحلۀ اول طرح فهام ازسوي سابا با حضور مهندس ستار محمودي قائم مقام وزيرنيرو برگزار شد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4091/%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%DB%80-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 15 شهریور 1394 16:18

پیوندها

سایر خبرهای مرتبط