منو

آغاز طرح جامع بهسامان در استان كهگيلويه و بويراحمد توسط دفتر نمايندگي سابا

دفتر نمايندگي سابا با همكاري شركت توزيع نيروي برق و وزارت آموزش و پرورش استان كهگيلويه و بويراحمد طرح جامع بهسامان برگزار مي نمايد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4092/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 16 شهریور 1394 12:14

سایر خبرهای مرتبط