منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

آغاز طرح جامع بهسامان در استان كهگيلويه و بويراحمد توسط دفتر نمايندگي سابا

دفتر نمايندگي سابا با همكاري شركت توزيع نيروي برق و وزارت آموزش و پرورش استان كهگيلويه و بويراحمد طرح جامع بهسامان برگزار مي نمايد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4092/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 16 شهریور 1394 12:14

سایر خبرهای مرتبط