منو


بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 سرو اردکان برق‌دار شد

فروردين 07, 1396
پروژه توسعه بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 کیلوولت سرو اردکان به بهره‌برداری رسید.پنجشنبه 10 فروردين 1396
 
Mar 30 2017
 برابر با 


مطالعۀ مقالۀ مروري برجايگاه برچسب انرژي ساختمان ها درايران و برخي ازكشورهاي جهان

دويست و سي ­و پنجمين شمارۀ بولتن بهسامان در مرداد­­ماه سال 1394، توسط دفتر روابط­عمومي سابا منتشر شد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4078/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%DB%80-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%80-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 03 شهریور 1394 13:01

پیوندها

سایر خبرهای مرتبط