منو


تجلیل شرکت برق منطقه‌ای یزد از صنایع همکار در پیک بار 95 / مصرف 30 درصد انرژی استان یزد توسط 26 مشترک بزرگ صنعتی

خرداد 02, 1396
همزمان با روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف در نشستی با حضور مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران شرکت برق منطقه‌ای یزد و نمایندگان صنایع بزرگ استان، از صنایع همکار در پیک‌بار…

مطالعۀ مقالۀ مروري برجايگاه برچسب انرژي ساختمان ها درايران و برخي ازكشورهاي جهان

دويست و سي ­و پنجمين شمارۀ بولتن بهسامان در مرداد­­ماه سال 1394، توسط دفتر روابط­عمومي سابا منتشر شد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4078/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%DB%80-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%80-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 03 شهریور 1394 13:01

سایر خبرهای مرتبط